Regeringen presenterar krispaket

Regeringen presenterade idag ett stimulanspaket för att minimera effekterna av finanskrisen och lågkonjunkturen. Som en av fyra huvudprioriteringar införs ett permanent ROT-avdrag. Svenska Dagbladet citerar näringsminister Maud Olofsson (c): “Skattereduktionen är på 50 procent upp till 50 000 kronor och det gäller per person för dem som bor i villa eller bostadsrätt. Det börjar gälla 8 december.” Förhoppningen är enligt SvD att avdraget dels ska ge fler jobb i byggsektorn, dels ska ge effekter på miljön genom att privatpersoner investerar i till exempel mer effektiva värmesystem.

Sveriges Byggindustrier ser det föreslagna ROT-avdraget som oerhört positivt. De menar att det kan motverka svartjobb i hushållssektorn och leda till att den kraftiga nedgången i sysselsättning inom byggbranschen dämpas. Krispaketet möter dock många kritiska röster. De stora byggbolagen tycker att stimulansåtgärderna i och för sig är bra, men otillräckliga. Både Skanska och JM säger till Byggvärlden att de hellre sett en större satsning på nyproduktion av bostäder. Byggnads vd Hans Tilly är besviken över att ROT-avdraget är personinriktat snarare än inriktat mot fastighetsägare, vilket enligt Tilly skulle ha gjort större skillnad för miljonprogrammet och de behov av underhåll som finns där.

Oppositionspartierna befarar fortsatt kraftig ökning av arbetslösheten trots regeringens stimulansåtgärder. Även de saknar satsningar på renovering av miljonprogramsområdena och nyproduktion av hyreshus.

Jagvillhabostad.nu tycker att regeringen kunde ha tagit i mer för att få fart på byggandet av bostäder som unga kan efterfråga. Det har byggts för lite sedan mitten av 1990-talet, och det som byggs är inte alls anpassat till ungas efterfrågan. Den enformiga bostadsproduktionen har gjort byggbranschen väldigt konjunkturkänslig, vilket märks väldigt tydligt just nu. Byggandet av yteffektiva och mindre lägenheter måste öka, eftersom efterfrågan på dem är så stor (ungdomsgruppen växer, singelhushållen ökar, och alla flyttar till storstadsregionerna…). Byggbranschen måste utmanas att öka sin effektivitet, minska produktionskostnaderna och hitta produkter som matchar ungas efterfrågan. Regeringen har möjlighet att visa vägen, men det gjordes inte i dagens krispaket.