“Bostadsfrågan berörs inte i den studiesociala utredningen”

Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) kritiserar regeringens studiesociala utredning, som presenterades i måndags, för att inte beröra bostadsfrågan för studenter mer än indirekt – i ett avsnitt som föreslår att det ska bli svårare för studenter att få bostadsbidrag. Enligt SSBF skulle det innebära att en eventuell höjning av studiemedlet inte kommer märkas av många studenter , eftersom höjningen bara fyller hålet efter bostadsbidraget. Kerstin Brolén, generalsekreterare för SSBF, säger i ett pressmeddelande att “boendet är en sådan fundamental fråga även för studenter att den självklart borde inkluderats i utredningen”.

Flera andra studentorganisationer har uttryckt sitt missnöje med utredningen. Ordföranden för Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) Kristian Kull menar att förslaget om att försvåra för studenter att erhålla bostadsbidrag drabbar de studenter som redan har det sämst ställt och påpekar att många av dem som studerar i storstäderna eller på de större utbildningsorterna är beroende av bostadsbidraget för att klara hyran. Var tredje student i Stockholm saknar redan egen bostad, vilket enligt SSCO:s vice ordförande Love Hansson till stor del beror på bristande betalningsförmåga – och situationen riskerar nu att bli ännu värre. Ordföranden för Sveriges förenade studentkårer (SFS) Moa Neuman beskriver det som “ett slag i ansiktet” att “en kommitté som skulle föreslå förbättringar för studenter kommer fram till att rycka bostadsbidraget ur handen på många studenter”.