Studentkåren Malmö uppmanar till ökat byggande

Studentkåren Malmö har startat en kampanj för att få Malmö att bygga mer och bygga för unga och studenter. 8 av 10 Malmöbor bor i hushåll med upp till två personer, vilket leder till stort tryck på mindre lägenheter. Ungas ekonomiska konkurrenskraft är dålig jämfört med andra grupper i samhället, och för studenter på Malmö Högskola kan bostadsbristen göra det omöjligt att påbörja eller genomföra sina studier.

Malmö stad driver sedan i höstas Malmöinitiativet, en möjlighet för medborgare och politiker att föra upp olika frågor till debatt på webben. Den som lägger ett förslag kan få stöd för detta genom att andra “skriver under” förslaget – en uppdaterad version av namninsamlingslistor, helt enkelt. Läs mer om initiativet från Studentkåren Malmö och ordföranden Kristoffer Arvidsson här. Man behöver inte bo i Malmö för att kunna “skriva under” och stödja kampanjen!