Åtgärder för att lösa bostadsbristen bland studenter

Carina Moberg, ordförande för riksdagens civilutskott och bostadspolitisk talesperson för (S), ställde i början av augusti en skriftlig fråga till bostadsminister Mats Odell (KD). Med bakgrund i det ökande antalet sökande till universitet och högskolor och det minskade nytillskottet av studentbostäder frågade Moberg vilka åtgärder Odell avser att vidta för att återigen få fart på bostadsbyggandet och tillgodose studenters bostadsbehov. I fredags kom Odells svar.

Odell delar inte Mobergs uppfattning om att det minskade bostadsbyggandet beror på avskaffandet av investeringsstöd och investeringsstimulanser för hyresbostäder och studentbostäder. Han anser att nedgången i bostadsbyggandet beror på finanskrisen, och hänvisar till regeringens åtgärder för att mildra finanskrisens effekter – både generella stimulans- och stabilitetsåtgärder och specifika åtgärder för bygg- och bostadssektorn.

Odell pekar på att bostadsbristen för studenter är ett återkommande problem, men medger att situationen är särskilt svår nu när så många studenter antagits till högre utbildningar. För att få en mer fördjupad bild av studenternas bostadssituation har regeringen gett Boverket i uppdrag att göra en översyn på området, som ska redovisas innan årets slut.

Även om Odell håller med om att ökat bostadsbyggande är det viktigaste för att lösa bostadsbristen framhåller han också vikten av att “utnyttja det befintliga bostadsbeståndet i så stor utsträckning som möjligt”. Han menar att förutsättningarna för det har förbättrats i och med att det blivit förmånligare för privatpersoner att hyra ut sina bostäder i andra hand.

Jagvillhabostad.nu tycker att Mats Odell gör det lite väl lätt för sig. Visst, det är ofta svårt att få bostad vid terminsstart, men bostadsbristen kan inte enbart skyllas på finanskrisen. Det har ju byggts för lite i snart 20 år! Att göra det lättare att hyra ut i andra hand ser kanske bra ut på pappret, men det är framför allt en åtgärd som gynnar dem som redan har en bostad. De som står utan accepterar livet som andrahandshyresgäst och inneboende eftersom de inte har något val, men vad de vill ha är ett eget boende.