Boverket: Ökat byggande 2010

Antalet påbörjade bostäder 2009 blir det lägsta på 10 år – samtidigt som rekordmånga unga försöker ta sig in på bostadsmarknaden. Boverket gör i sin nya byggprognos bedömningen att bostadsbyggandet vänder uppåt nästa år. Efterfrågan på nya småhus och bostadsrätter har nämligen ökat starkt. Allt som byggs är förstås bra – men prognosen för hyresrättsbyggandet visar ingen ökning, och det är oroväckande.

“Byggandet av hyresrätter kan ha svårare att lyfta om inte kostnaderna sänks betydligt”, säger Boverkets analytiker Hans-Åke Palmgren. Grejen är ju att byggandet av bostäder som unga kan och vill efterfrågan (vilket ofta innebär prisvärda hyresrätter) måste lyfta. Frågan är därför hur myndigheter, politiker och byggbransch ska sänka produktionskostnaderna och producera bättre bostäder och när de tänker sätta in det stora artilleriet för att lyckas?