Åsikter om bostadsbristen

Hans Tilly och Roland Ljungdell från fackförbundet Byggnads skriver i en debattartikel i ETC att regeringen måste satsa på bostadsbyggandet. Skånska Dagbladets ledarsida anser att det byggs för lite och för dyrt, och att byggandet av nya bostäder borde hårdprioriteras jämfört med nästan alla andra områden.

“Nu är rätt tillfälle att stimulera och att ge nödvändiga garantier”, skriver Hans Tilly (ordförande i Byggnads) och Roland Ljungdell (ordförande i Byggnads Södra Skåne). Skribenterna menar att för att nivå och standard i det svenska bostadsbeståndet ska kunna upprätthållas bör vi långsiktigt bygga minst 30 000 nya bostäder varje år. I år kommer enligt Boverkets prognos 15 000 nya bostäder påbörjas – det lägsta antalet på tio år.

“Utan politiska initiativ får vi med tiden allt större orättvisor i boendet”, påpekar Tilly och Ljungdell. Byggnads vill se insatser för att bygga bostäder som unga kan efterfråga, och Skånska Dagbladets ledarsida är inne på samma linje. Skånskan menar att “bostadskris” snarast är ett understatement – dagens situation kan bättre beskrivas som “ett bostadspolitiskt haveri”.

“Var ska människor ta vägen?” frågar sig Skånskans ledarskribent, och jagvillhabostad.nu instämmer i undrandet. Bostadsfrågan är en het potatis, det märks – och den kommer att fortsätta vara det. Drygt en miljon unga, födda i slutet av 1980- och början av 1990-talet, kommer att vilja skaffa ett eget boende de närmaste åren. De som är lite år äldre borde ha kunnat etablera sig i en egen bostad vid det här laget – men 216 000 unga mellan 20 och 27 saknar och efterfrågar bostad idag.

500 000 förstagångsväljare i september 2010. De flesta av dem med egna, bittra erfarenheter av bostadsbristen. Vi kommer att fortsätta prata om det här.