Snabba Hus

Under en två månader lång förstudie har Anna Svensson och Vanda Kehr från jagvillhabostad.nu sett över möjligheterna till att få fram bra och billiga boenden – snabbare. Under förstudien har de undersökt möjligheter till ombyggnation av lokaler, påbyggnader och renoveringar och fastnat för de möjligheter som volym- och byggelement ger.

Under ideala förhållanden tar det tre-fyra år för ett hus att gå från bygglovsansökan till slutförande. Men överklaganden är inte ovanligt. PEAB har berättat att medeltiden för deras byggprojekt, inräknat den tid som överklaganden tar, är sex år. Med dagens bostadsmarknad och byggnadstakt är unga utelämnade till en osäker andrahandsmarknad och ett evigt flyttande mellan tillfälliga bostäder. Unga har ofta inte hunnit etablera sig eller bygga upp det sociala nätverk som oftare leder till en bostad.

Anna Svensson och Vanda Kehr är engagerade i jagvillhabostad.nu i Malmö, och båda sitter också i föreningens nationella styrelse. Under två månader har de i en förstudie undersökt förutsättningarna för att få fram bra och billiga boenden snabbare. Förstudien har innehållit kartläggning och inventering av mark, entreprenörer och det lagliga utrymmet för tillfälliga bostäder, studier av lyckade (och mindre lyckade) exempel, inläsning på användbara byggtekniker och fokusgrupper med unga bostadssökande. Såhär berättar Anna och Vanda om den tänkta fortsättningen:

Jagvillhabostad.nu vill öka ungas inflytande på sin bostadssituation genom ett årslångt projekt – Snabba Hus. I projektet vill vi utveckla tekniken för bygg- och volymelement genom samarbete mellan bransch och unga. Vi vill också stötta kommun och länsstyrelse i arbetet att skapa bättre rutiner för tillfälliga bygglov. Intresset för deltagande i projektet har varit stort! Med god förankring hos såväl den unga målgruppen som byggbransch och kommun har projektet goda chanser att ge resultat redo för direkt användande.”

Visst låter det spännande! Håll utkik efter Snabba Hus framöver…