Högtflygande planer för Råcksta

Jagvillhabostad.nu planerar tillsammans med Stockholmshem ett hundratal lägenheter för unga i Råcksta, väster om Stockholm. Granne med vår anvisade tomt ligger en koloss som tidigare rymde Vattenfalls kontor – och som nu ska göras om till moderna bostäder och arbetsplatser, utformade av boende och användare.

Råcksta ska bli en del av “Vällingby Parkstad”, en ny stadsdel som ska modernisera den ursprungliga ABC-stadens idé om att integrera arbete, boende och centrum. Konceptet ABC-stad fick genomslag i stadsplaneringen under 1950-talet, och Vällingby är en av de mest kända stadsdelar som byggts enligt denna filosofi.

De som flyttar in i Vattenfall-huset kommer att få köpa en råyta, där de sedan själva skapar sitt boende eller kontor i samarbete med arkitekter. Tanken är att man själv ska få bestämma hur stor yta man ska köpa eller hyra, hur man vill använda den och hur den ska se ut. Inspirationen kommer bland annat från Amsterdam, där områden som Borneo och Java brutits upp i små tomter och köparna själva fått bygga och designa sina hus.