Malmös kommunstyrelse godkänner handlingsplan för ökat byggande

Stadsbyggnadsnämnden i Malmö har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en handlingsplan för väsentligt ökat byggande i Malmö. Nu har kommunstyrelsen godkänt förslaget, och arbetet med att få fram nya bostäder ska därmed intensifieras de närmaste två åren.

Några av förslagen i handlingsplanen är

förtydligat uppdrag till MKB, som ska påbörja 500 nya bostäder per år under en femårsperiodavsiktsförklaring från PEAB om att bygga 3000 bostäder på sex årdialog under vintern med byggherrar och fastighetsägare, för att diskutera möjliga projektinrättandet av en vindsakut, som särskilt ska titta på bostadstillskott på vindar

Kommunen ska vidare upprätthålla en god planberedskap och bedriva en aktiv markpolitik.

Kommunstyrelsen uttalar sig i ett pressmeddelande och säger att alla möjligheter för att få fart på bostadsbyggandet måste tas tillvara, att bostadssituationen i Malmö är kritisk och att kommunen måste arbeta på flera fronter för att få fram fler bostäder – och det snabbt.

Go Malmö! Som tur är har staden en ovärderlig resurs i jagvillhabostad.nu Malmö, vår lokalavdelning med fokus just på bostadssituationen för unga i Malmö. Maila gärna malmo@jagvillhabostad.nu för att bolla idéer och få bra förslag kring byggande, boende och stadsutveckling.