Är du ung och har en åsikt?

Aktiviteten i Förstudie: Medborgardialog ökar. Nu är det hög tid att anmäla ditt intresse för att delta!

Förstudien om medborgardialog som jagvillhabostad.nu kommer att genomföra hösten 2010 har väckt stort intresse bland kommuner och bostadsbolag i Malmö, Stockholm och Göteborg. Studien, som syftar till att förbättra förutsättningarna för ungas ökade inflytande och engagemang i stadsbyggnadsprocesser, går i linje med många kommuners och bostadsbolags visioner om en förbättrad dialog med unga och har välkomnats med öppna armar.

Genomförandet av Förstudie: Medborgardialog har fokuserats till tre specifika bostadsområden i de tre städerna. I Göteborg blir området kring Opaltorget i Tynnered föremål för undersökning, i Malmö fokuseras studien till Holma i Hyllie och i Stockholm tittar vi närmare på Alby i Botkyrka. Gemensamt har dessa områden att de alla står inför stora förändringar i form av renoveringar, nybyggnationer eller upprustning. Alla tre bostadsområden är uppförda på 60- och 70-talet och tillhör alla det som brukar kallas miljonprogrammet.

I augusti sätter vi igång det praktiska arbetet ute i de valda områdena. En grupp på 12 unga personer mellan 16-24 som bor eller verkar i området ska då träffas för en serie av samtal där inflytande och delaktighet kommer diskuteras. Genom att lyfta deltagarnas erfarenheter, idéer och åsikter ska grupperna tillsammans reflektera över dagens och morgondagens metoder för ungas inflytande och deltagande i stadsbyggnadsprocesser. Målet är att komma fram till konkreta förslag på hur ungas delaktighet kan öka. Det kan handla om nya kanaler för utlysning av redan förkommande medborgardialogsformer, nya eller förändrade mötesmetoder, nya mötesplatser eller helt nya verktyg för dialog.

Vi ska tänka stort och brett men också konkret och genomförbart. Våra dialogpartners från kommuner och bostadsbolag kommer att ta del av resultaten genom hela genomförandet för att slutresultaten ska bli användbara och passa alla delaktiga parter.

Just nu söker vi deltagare till de fokusgruppsmöten som kommer att hållas i de tre städerna under hösten. Bor du i något av de nämnda områdena, eller skulle kunna tänka dig att göra det? Passa på att anmäl ditt intresse här så kanske du får chansen att vara med och utveckla framtidens metoder för ungas ökade inflytande!

Mer information om studiens mål, medel och samarbetspartners kommer läggas upp inom kort. Har du frågor, synpunkter eller förslag så hör av dig till förstudiens projektledare Tove Sandström på tove.sandstrom(at)jagvillhabostad.nu.