Wallenstam väljer Stockholms stads bostadsförmedling

I början av december tog Wallenstam AB, som är en privat fastighetsägare, beslutet att utöka sitt samarbete med Stockholms stads bostadsförmedling. Det innebär att majoriteten av deras lediga lägenheter kommer att förmedlas genom Bostadsförmedlingen och att de lägger ner sin förmedling via wallenstam.se. I pressmeddelandet säger uthyrningschefen på Wallenstam AB att:

“Ambitionen med vårt utökade samarbete med Bostadsförmedlingen är att göra det enklare för våra potentiella hyresgäster, kötiden premieras och våra lediga lägenheter i Stockholm finns samlade på ett och samma ställe. Bostadsförmedlingens utveckling har de senaste åren varit enastående, de är ett renodlat serviceföretag för oss fastighetsägare.”

Det här får oss osökt att tänka på Fastighetsägarna och deras argument mot att göra Boplats Göteborg mer likt Stockholms stads bostadsförmedling. Fastighetsägarna menar att om kötid blir ett bedömningskriterium så kommer de privata fastighetsägarna att lämna Boplats eftersom de inte längre kan välja sina hyresgäster, vilket i förlängningen skulle innebära att lediga lägenheter i Göteborg inte längre förmedlas på en samlad plats. Tvärtemot hur Wallenstam (som är en privat fastighetsägare) resonerar!

Vi passar även på att visa hur Diligentia AB, en annan privat fastighetsägare, väljer att förmedla sina hyresrätter.