Pressmeddelanden

Pressmeddelande
2012-12-04

Ska unga bo dyrt och utan trygghet?

Regeringen vill att unga ska bo dyrt i osäkra andrahandsboenden. Det är slutsatsen efter dagens beslut i civilutskottet. Utskottet röstade ja till en marknadsliknande hyra och nej till att förutsätta att bostadsrättsinnehavare får hyra ut sin bostad.


 Bild: Hanna Victoria Mörck

Civilutskottet beslutade idag att införa en hyra som liknar marknadshyra för personer som hyr av någon som äger sin bostad eller bostadsrätt. Förslaget har kallats kostnadshyra och haft som idé att den som hyr ut ska kunna täcka sina kostnader för bostaden. Det förslag som civilutskottet röstar ja till ger inte bara rätt till täckning av kostnader utan till en hyressättning som relaterar till priset på bostäder i området.

– Regeringspartierna och Sverigedemokraterna sviker de unga idag och inför i princip en hyreshöjning för de många som bor i osäkra andrahandsboenden, säger Hanna Mörck, bostadspolitisk samordnare, jagvillhabostad.nu.

Förslaget bygger på idén om att det finns många tomma bostäder i Stockholm som skulle kunna hyras ut. Regeringen har snabbutrett hur det kan bli mer gynnsamt att hyra ut i andrahand. Utredaren konstaterar att tid ej fanns till att utreda andrahandsmarknadens potential. Det saknas undersökningar över om det förekommer bostäder som står tomma och hur dessa ev. skulle kunna nyttjas annorlunda.

– Regeringen tror att detta kommer ge fler osäkra andrahandsbostäder. Vi behöver riktiga bostäder, för det krävs att det byggas fler bostäder som matchar ungas efterfrågan, fortsätter Mörck.

För mer information, kontakta:
Hanna Mörck
Bostadspolitisk samordnare
0703-01 61 01
hanna@jagvillhabostad.nu
www.jagvillhabostad.nu