Välkommen till workshop med Snabba Hus

I nuläget finns det många hinder för bostadsbyggandet och det råder bostadsbrist i nästan alla storstäder. Tillsammans med Svenska Bostäder har vi försökt hitta en del av  lösningen. Vi kallar den för Snabba Hus.  Konceptet bygger på mobila bostäder som står tillfälligt på platser som förbereds för nyproduktion av permanenta bostadshus.

Nu vill vi bjuda in dig som medlem att delta i en fokusgrupp som tittar närmare på konceptet. Vi kommer att titta på planlösningar, utomhusmiljöer, diskutera tillgänglighet och alla annat som har med boende att göra. Resultatet kommer att ligga till grund för ett vidare utveckling av Snabba Hus.

När: Lördag 26/01 12.00-14.00
Var:
Folkskolegatan 7

Program
12.00 introduktion
12.10 presentation om Snabba Hus
12.30 Gruppdiskussion
13.00 Fika
13. 30 Grupparbete
13.30 Presentation och diskussion
14.00 Avslut

OBS föranmälan krävs, max 15 deltagare.
Anmälan och frågor till vanda@jagvillhabostad.nu

Välkomna!