Det ska var lätt att flytta

Anpassa systemen för bostadsförmedling efter verkligheten och ställ realistiska krav. Bostadsforskaren Tommy Andersson menar att kösystemet behöver vara mer dynamiskt.

Ekot redaktionen fortsätter sin granskning av bostadsmarknaden och skriver idag om bostadsförmedlingsteknik. Bostadsforskaren Tommy Andersson menar att kösystemet bör göras annorlunda för att vara mer dynamiskt. Andersson vänder sig särskilt mot att bostadssökande förlorar sin kötid när hen tackar ja till en lägenhet. Det gör att systemet inte uppmuntrar till flytt.

Öronmärk och förmedla rullande till unga

jagvillhabostad.nu menar att förmedlingstekniken måste förhålla sig till hur situationen ser ut för bostadssökande idag. Det innebär bland annat att vissa bostäder kan behöva öronmärkas för att kompensera en grupps svårare tillträde till bostadsmarknaden. Att öronmärka små lägenheter och några större för unga kan göra det enklare att få in en fot för unga. För att inte bara de unga som är äldst inom kategorin ska kunna få bostäder (de har levt längre och troligen stått i kö längre) så är systemet som Stockholms bostadsföremdling använder en bra metod. Där sker förmedlingen rullande där en lägenhet går till en årgång, nästa till årgången efter och så vidare. Då blir det plötsligt realistiskt att som riktigt ung hitta en bostad.

Ökad rörlighet behövs

Att löpande se över de regler och krav som ställs på bostadssökande är bra för att kunna justera kraven efter önskvärda resultat och efter hur det ser ut. Där bör läggas till att det inte bara är hur kötid hanteras i bostadsförmedlingen som påverkar människors möjligheter att flytta till ett boende som matchar deras behov. Det är idag inte alltid någon god affär att som äldre sälja villan för att flytta till hyreslägenhet. Även om en hyresbostad som förvaltas av någon annan kan vara önskvärt när det börjar bli svårt att se om villan själv. Det finns alltså fler så kallade flyttskatter och systemproblem för att få till en dynamisk bostadmarknad som gör att vi i Sverige vid olika tidpunkter i livet får det boende som pasasar både plånbok och behov. Borgarrådet (typ kommunalråd men i Stockholm) Regina Kevius skriver att “flyttskatter” bör sänkas när statsfinanserna tillåter. Boverket har tittat en del på hur rörligheten i stort kan förbättras men än så länge finns inga förslag.

Bra verktyg

Transparenta bostadsförmedlingar kan även med fördel användas som verktyg för att motverka diskriminering och för att planera för framtidens bostäder. 

Passa gärna på att berätta din bostadshistora för #bostadsjakten Sveriges radio här >>