Bostadsvrålet #2

BOSTADSVRALET_2

I helgen 22-23 november är det dags för Bostadsvrålet #2. Hanna Lindquist, ordförande i jagvillhabostad.nu Göteborg skriver om varför vi är med även denna gång

Jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt obunden organisation för unga bostadssökande som tröttnat på bostadsbristen och vill göra något åt den. Vi verkar opinionsbildande, deltar i byggprojekt och ger unga vuxna mellan 18-35 år en plattform för att påverka sin egen bostadssituation men också bostadspolitiken som helhet.

De senaste åren har vi sett de allvarliga konsekvenser som bostadsbristen resulterat i, och vi kan också konstatera att de som drabbas värst ofta är unga vuxna. De är en grupp som inte anses vara tillräckligt köpstarka för att vara lönsamma att bygga för och behandlas ofta som en homogen grupp. Vi får ofta höra att unga är bortskämda och bara vill bo centralt. En myt som tenderar att bli sanning. Men det stora problemet är att man pratar om unga istället för med dem. Det är där vi kommer in och vi tror på att involvera unga i byggprocessen, att faktiskt ta reda på hur de ser på sitt boende och på allvar förstå att unga vuxna är en heterogen grupp som vilken annan.

En egen bostad betyder mer än tak över huvudet. Det betyder frihet, trygghet och makt över sitt eget liv. Det är avgörande för många unga för att kunna flytta hemifrån, studera sin drömutbildning eller ta det där efterlängtade jobbet. För att ett land ska fungera borde en aktiv och fungerande bostadspolitik vara navet, inte något som hamnar i periferin. Vi tycker det är glädjande att bostadsfrågan verkar hamna allt högre upp politikers och andra samhällsaktörers agenda men det räcker inte. Det krävs kraftfull handling och en dos politisk vilja också. Därför deltar vi i Bostadsvrålet för att sätta ljus på den akuta bostadsbrist som råder i Sverige och alla de unga människor som varje dag tvingas leva med konsekvenserna av denna.

Hanna Lindqvist, ordförande jagvillhabostad.nu Göteborg

Läs hela om Bostadsvrålet på bostadsvralet.nu