Nu tar vi makten över orden!

Har du liksom vi känt att det ibland är riktigt svårt att hänga med i debatten om bostadsbristen? Hur svårt är det är det att fatta att det inte är ok att behöva vara bostadsslös när man är 26 år? Varför kan vi inte bara bygga bostäder som vi unga har råd med? Varför är det ingen som gör något? Frågorna är inte svåra men när vi sedan får svar blir det något mer komplicerat att hänga med. Svaren trasslas in i svåra begrepp som för den oinsatte är helt obegripliga. Med lite kunskap om vad alla begrepp som politiker, myndigheter och byggbransch använder sig av är det lätt att känna sig exkluderad i debatten.  jagvillhabostad.nu har därför varit delaktiga i framställningen av en Begreppsguide som samlar över 100 begrepp inom bostadspolitik, samhällsplanering och byggande. Begreppen är samlade i alfabetisk ordning och tanken är att materialet ska kunna användas både av den som vill lära sig mer men också för den som känner till begreppet men vill bli bättre på prata om bostadspolitik så att fler förstår. Ladda ner och ta makten över orden!

Begrepsguiden har tagits fram tillsammans med nätverket Bopinion och Sveriges Byggindustirer

 

Begreppsguide – Bopinion reder ut begreppen och tillgängliggör bostadsfrågan (1)