FAQ om jagvillhabostad.nu

Tävlingen 48H är snart inne på sitt andra dygn. Här kan ni läsa pressmeddelandet.

Ni som tävlar kan läsa mer om organisationen i vår jubileumskrift som vi gav ut när organisationen fyllde tio år. Jubileumsskrift jagvillhabostad.nu

Vi ser fram emot att se era förslag imorgon!

FAQ om jagvillhabostad.nu

När och varför bildades jagvillhabostad.nu?

– jagvillhabostad.nu bildades 2001 av ett gäng unga som tröttnat på att söka bostad och ville att politiker skulle ta tag i frågan.

Varför måste medvetenheten om bostadsbristen öka?

– Fler måste förstå att det är viktigt att enda sättet att lösa bostadsbristen är att bygga bort den. Vi ska alla dela på stadens utrymmen och när städer växer måste vi ge plats åt de nya som vill bo i dem.

Varför är bostadsbristen ett samhällsproblem?

– När människor inte har bostad blir det svårt att tacka ja till arbete eller studier. Detta i sin tur påverkar bland annat samhällsekonomin.

Hur löser vi bostadsbristen?

– Vi måste bygga fler bostäder med rimliga boendekostnader som passar alla grupper i samhället.

 Vad innebär att ni är en  partipolitiskt obunden organisation?

-Det betyder att vi inte är knutna till ett politiskt parti. En partipolitiskt obunden organisation är inte stadgemässigt eller juridiskt bunden till beslut fattade av ett politiskt parti. Vi tar heller inte emot något ekonomiskt stöd från något parti.

 Hur många unga saknar en egen bostad?

– Vi vet att cirka 300 000 unga mellan 20-27 år saknar en egen bostad i Sverige.

Vad för typer av bostäder vill jagvillhabostad.nu att det byggs?

– Vi ser gärna att det byggs en stor blandning av bostäder och upplåtelseformer. Just nu ser vi dock ett stort behov av mindre hyresrätter med rimliga hyror och tycker därför att det ska byggas fler sådana bostäder.

Vad menas med egen bostad?

– En egen bostad innebär att ditt namn står på kontraktet, oavsett om du äger eller hyr.

Varför jobbar ni för att unga ska få egen bostad, är det inte fler grupper som också lider av bostadsbristen?

– Jo, fler det är fler grupper som lider av bristen på bostäder, som t ex pensionärer och nyanlända. jagvillhabostad.nu startades av unga för unga. Vi vill fortsätta vara en ungdomsorganisation som jobbar utifrån ungas egna erfarenheter, villkor och perspektiv.

 Var får ni er finansiering från?

– Vi får finansiering från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor läs mer på www.mucf.se . De ger bidrag för projekt och till ungdomsorganisationers ordinarie verksamhet.

Vad betyder det att ni vill ha demokratiska och jämställda städer?

– När vi bygger fler bostäder bygger vi även städer. Vi vill att det byggs med mångfald det vill säga bostäder som passar de behov och förutsättningar medborgarna har i samhället.

 Hur många medlemmar har ni i dagsläget?

– 2500 medlemmar för räkneåret 2015. Bli medlem du också!

Varför vill ni nå Sydsvenskan, Göteborgsposten och DN´ läsare?

– Vi antar att många av tidningarnas läsare lever någorlunda tryggt i sina egna bostäder men vi vill nå dem för att vi behöver bli fler som förstår att bostadsbristen är ett stort samhällsproblem och att alla måste trycka på politiker så att frågan tas på allvar.