jagvillhabostad.nu deltar på Bostadsvrålet i Malmö

BOSTADSVRALET_2

 

Chansen att få en nyckel till ett eget boende och tak över huvudet blir för varje år mindre för de som står längst bort från bostadsmarknaden. Idag är det 300 000 unga vuxna som saknar eget boende. Samtidigt är det inte den enda gruppen som fått det svårare på bostadsmarknaden. Många äldre som går i pension med för låga pensioner för att kunna bo kvar och nyanlända svenskar som ska etablera sig på både arbets- och bostadsmarknad har stora utmaningar med att hitta boende.

 

Till helgen går därför flertalet organisationer ihop och arrangerar Bostadsvrålet för tredje gången. Detta görs för att diskutera, problematisera och hitta lösningar till bostadskrisen. En kris som drabbar studenten som vill påbörja sina studier, den ensamstående mamman som inte har råd med nästa hyreshöjning, 27-åringen som vill flytta hemifrån och mannen som flytt krig och förtryck för trygghet i Sverige. Det är en grupp människor med helt olika förutsättningar men med samma svårighet att komma in på bostadsmarknaden.Enligt Boverkets senaste prognos behöver det byggas 461 000 nya bostäder i Sverige under 2015-2020. Det motsvarar hela bostadsbeståndet i Stockholm stad. Politiker är överens, intresseorganisationer är överens och framförallt så är alla vi som står utanför bostadsmarknaden överens: det råder en nationell bostadskris som behöver byggas bort. Samtidigt finns krafter som bromsar tusentals bostäder varje år i kommuner runt om i landet. Och det är kanske inte så konstigt. På många platser ser vi politiker förlora val på att ambitionen att bygga och förtäta. Istället är de rösterna som hörs, de röster som värnar om värdet på det egna boendet, en grön plätt som ligger alldeles i närheten av ett naturreservat eller en skalbagges fria lejd som potentiellt hotas av nybyggnation. Det är inte så konstigt. Vi lever i en demokrati där alla röster ska få höras. Däremot verkar politiken gång på gång prioriterar att lyssna på de redan priviligierade rösterna. De som redan har ett boende, de vars röster blir mer värda än våra i avvägningen om det ska byggas mer eller inte.

jagvillhabostad.nu kör en workshop kl 11.15