Vi söker student för examensarbete

Gör ditt examensarbete hos oss! Vi söker en student som vill utreda ungas situation på utanförskapsmarknaden för bostäder.


Bakgrund
Enligt en årlig undersökning från Hyresgästföreningen saknar 353 00 unga vuxna i åldern 20-27 år ett eget hem. Bostadsbrist och höga trösklar in på den reguljära bostadsmarknaden gör att många unga förpassas till vad vi kallar för utanförskapsmarknaden. Den tar sig oftast i uttryck som andrahandsuthyrning, rumsuthyrning eller svarthyra. Vad som karakteriserar den är att den oftast är oreglerad och osäker.

jagvillhabostad.nu menar att det är viktigt att prata om utanförskapsmarknaden i sin helhet, och synliggöra hur oskäliga andrahandshyror, orimliga krav på referenser, att ofrivilligt tvingas bo inneboende hos anhöriga eller kompisar, hyra svart i tredje hand eller hoppa runt från soffa till soffa blir en del av många ungas vardag.

jagvillhabostad.nu vill öka kunskapen om tusentals ungas verklighet genom att utreda hur otrygga villkor på utanförskapsmarknaden drabbar unga. Målsättningen är att tillhandahålla mer kunskap åt organisationen i det arbete vi bedriver för att förbättra ungas bostadssituation. Således bör resultatet av examensarbetets resultat vara:

  • Användbart i organisationens lobbyarbete, t.ex. genom att kunna användas i promemorior som vi ger till riksdagsledamöter, politiska tjänstemän vid regeringskansliet, kommunalråd etc.
  • Användbart i vårt externa kampanjarbete, t.ex. genom att tillhandahålla berättelser, statistik eller annan användbar fakta.

Syfte och genomförande
Syftet med examensarbetet är att utreda hur otrygga villkor på utanförskapsmarknaden för bostäder drabbar unga vuxna. Det finns primärt tre sätt studenten kan gå tillväga för att uppnå ovanstående syften. De är:

  • Kartlägga hur utbredd utanförskapsmarknaden är. Det kan om möjligt både innefatta dess historiska utveckling och den olagliga delen av utanförskapsmarknaden.
  • Diskriminering på utanförskapsmarknaden. Det kan med fördel dels kartlägga hur vanlig diskriminering är men också innefatta en kvalitativ karaktär, alltså personliga berättelser.
  • Utanförskapsmarknadens kostnader för samhället. Det kan både innefatta rent ekonomiskt i form av trögare arbetsmarknad men även folkhälsoeffekter.

Frågeställningar formuleras i samarbete med studenten. Arbetet kan ha antingen en kvalitativ eller en kvantitativ approach, beroende på studentens kunskaper och intressen.

Utbildning
Student inom samhällsplanering, stadsplanering, kulturgeografi, sociologi, statsvetenskap eller likande relevant ämne.

Uppdragskategori och omfattning
Ex-jobb/examensarbete, 15-30 hp

Genomförandeperiod
HT 2017

Sista ansökningsdag

Platsen är redan tillsatt!

Ansök med CV och en kort intressebeskrivning 30 september 2017.  Intervjuer sker löpande så skicka in din intresseanmälan så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter
Maria Strandberg
maria@jagvillhabostad.nu
0723 034830