Uttalande förbundsstämma 2023

Vid förbundsstämman den 18 mars antog jagvillhabostad.nu ett gemensamt uttalande om behovet av en social bostadspolitik och en uppmaning till Sveriges regering; vad väntar ni på?


Bostadsmarknaden behöver en social politik igen

Vi behöver en social bostadspolitik nu. En politik där fokus skiftas från simpla marknadskrafter till att handla om allas rätt till en trygg bostad, anpassat efter de egna behoven.

Regeringen avskaffade investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder, vilket tidigare fungerat som ett styrmedel för ökat bostadsbyggande med låga boendekostnader. Boverkets prognoser är ett halverat bostadsbyggande och detta i ett läge där bostadsbyggandet behöver öka i tusentalet för att möta nuvarande och framtidens bostadsbrist. Boverket beskriver att över 200 svenska kommuner har bostadsbrist. Och enligt Sveriges förenade studentkårers saknar majoriteten av studentstäderna en bostadsmarknad för studenter som kan erbjuda ett tryggt boende vid studiestarten.

I skuggan av ett avtagande bostadsbyggande presenterar regeringen förslag som ska göra det enklare att vräka barnfamiljer. Att tvinga barn till hemlöshet kan aldrig vara lösningen på något samhällsproblem. Det verkliga samhällsproblemet är att alltför många barn redan idag är hemlösa och får bära konsekvensen av marknadsexperiment och avsaknad av bostadspolitik.

På hyresmarknaden sker omfattande hyreshöjningar, ägare av bostadsrätter tvingas till högre avgifter och i småhus läggs en betydande del av inkomster på uppvärmningskostnader och elektricitet till följd av en bräcklig energimarknad.

Hotet om marknadshyror är fortsatt närvarande och jagvillhabostad.nu kommer göra allt i vår makt för att motverka alla tendenser till marknadshyror. Om marknadshyror blir verklighet kommer miljontals hyresgäster få chockhöjda hyror och en bortryckt trygghet. Det är motsatsen till ett starkt och säkert samhälle för alla.

En social bostadspolitik handlar också om att inte bidra till en maximal risk- och belåningsgrad bland unga eller att elda på redan fantasifyllda bostadspriser. Därför är jagvillhabostad.nu fortsatt kritisk till regeringens startlånsutredning för unga och ser med tillförsikt på andra bostadspolitiska reformer för unga. 

Just nu är det svårt att se ljuspunkter på bostadsmarknaden och ungas hopplösa läge på den. Men med rätt reformer kan läget vända. Vad som krävs är en aktiv statlig bostadspolitik som med ekonomiska hjälpmedel och målsättande riktlinjer hjälper kommunerna och byggföretagen att bygga bort bostadsbristen. Regeringen, vad väntar ni på?

Stockholm den 18 mars 2023
jagvillhabostad.nu