Det blir ingen bostadsportal i Uppsala

En bostadsportal har länge varit på tal i Uppsala, men nu har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att man inte ska satsa på det. Portalen skulle samla information om hyresvärdar och skulle göra det lättare att söka bostad.

 Studentkåren har varit positiv till satsningen på en bostadsportal och kårens bostadsansvariga Susanna Hansson säger till Sveriges Radio:

“- Vi känner oss lite svikna av politikerna. Det här är något vi har diskuterat mycket och de har varit väldigt positiva förut.”

Cecilia Forss, som är moderat kommunalråd, säger att hon inte tycker att det är kommunens sak att stå för en bostadsportal, och att bostadsföretagen får ordna en portal själva om de tycker att det skulle underlätta förmedlingen. Hon anser också att studentkårens egen sida räcker.

Källa: www.sr.se 21/2-07