Nyheter

Bostadskö blir av i Malmö!

Nu lovar politikerna i Malmö att de ska starta en kommunal bostadsförmedling, med kötid. Inom fyra år ska förmedlingen vara igång, enligt kommunalråden Anders Rubin(s)

Läs Mer »

Bostadskö blir av i Malmö!

Nu lovar politikerna i Malmö att de ska starta en kommunal bostadsförmedling, med kötid. Inom fyra år ska förmedlingen vara igång, enligt kommunalråden Anders Rubin(s)

Läs Mer »

Boutredningens slutbetänkande

Nationella bostadssamordnaren Lotta Jaensson presenterade idag Boutredningens slutbetänkande, med bland annat en rad åtgärdsförslag på vad som behöver göras för att unga ska komma in

Läs Mer »

Boutredningens slutbetänkande

Nationella bostadssamordnaren Lotta Jaensson presenterade idag Boutredningens slutbetänkande, med bland annat en rad åtgärdsförslag på vad som behöver göras för att unga ska komma in

Läs Mer »

Slutreplik i Altinget

Rikta fokus mot de faktorer som på riktigt ger fler studenter möjlighet att bo och studera på ett bra sätt, skriver företrädare för Sveriges Arkitekter

Läs mer »

Debatt i Sydsvenskan

Rätten till bostad är stadgad i såväl FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som svensk grundlag, skriver Alexander Wilson van Deurs, jagvillhabostad.nu, och Ola Palmgren,

Läs mer »

Debatt i Altinget

Att försämra byggreglerna för studentbostäder ger inte fler bostäder, bara sämre sådana. Det skriver företrädare för Saco studentråd, jagvillhabostad.nu, Funktionsrätt Sverige samt Sveriges arkitekter och

Läs mer »