Pressmeddelanden

Nationella bostadssamordnaren Lotta Jaensson presenterade idag Boutredningens slutbetänkande, med bland annat en rad åtgärdsförslag på vad som behöver göras för att unga ska komma in på bostadsmarknaden. Nätverket Jagvillhabostad.nu välkomnar framför allt förslag om riktad nyproduktion direkt till unga, en översyn av bostadsbidragens utformande samt att förmedlingen av bostäder behöver ses över. Läs vårt pressmeddelande här.

PRESSMEDDELANDE 21/2-07:– Idag är det tyvärr alltför få som bygger direkt till unga, vilket är märkligt med tanke på vilken otroligt stor målgrupp unga utgör, säger Sofia Larsson, projektledare för Jagvillhabostad.nu. Men, som Boutredningen föreslår, behövs det helt klart ekonomiska incitament för att mindre lägenheter ska byggas till rimliga kostnader. Branschen behöver uppmuntran för att inrikta sig på unga och inte bara bygga stort och dyrt för de heliga flyttkedjornas skull.

Jagvillhabostad.nu välkomnar också de fakta som kommer fram om ungas situation på bostadsmarknaden, att en femtedel av alla unga tvingats flytta tillbaka till föräldrahemmet, att en fjärdedel har behov av ekonomiskt stöd från anhöriga och att nästan alla unga (mellan två tredjedelar och tre fjärdedelar) på något sätt kommit i kontakt med en olaglig eller korrupt andrahandsmarknad. Våra medlemmars berättelser handlar om just den sjuka bostadsmarknad som man befinner sig på, och ju mer fakta vi kan få fram om ungas boende, desto mer kan göras åt den ohållbara situationen.

– En stor del av lösningen handlar om hur man kan förbättra förmedlingen av bostäder och nå ut med information på bostadsmarknaden, säger Tobias Olsson, lokal verksamhetskoordinator på Jagvillhabostad.nu. Boutredningen har jämfört olika system i Göteborg, Malmö och Stockholm, och det visar hur ett bra kösystem gynnar både de som hyr och de som hyr ut. Förslaget om en nationell bostadsportal där all möjlig tänkbar information samlas är hur bra som helst och skulle fylla en gigantisk kunskapslucka!

Utredningen poängterar behoven av att se över bostadsbidragssystemet. Idag är det få unga som överhuvudtaget söker bidraget, trots att behoven är stora, eftersom man inte kan bedöma sin inkomst för ett år framöver. Det finns många andra regler i systemet som sätter käppar i hjulet för unga vuxna.

– Att kunna söka bostadsbidraget per sex månader är ett bra förslag, säger Linn Matic, nationell verksamhetskoordinator på Jagvillhabostad.nu. Men det är lika viktigt att slopa 29-årsgränsen för både studenter och andra, och att dela ut bostadsbidraget efter behov, inte ålder. Idag anses man ha rätt att vara ”fattig” upp till 29 års ålder, efter det är man bara ansvarslös eller?

Jagvillhabostad.nu välkomnar många av de förslag som Boutredningen lagt fram, men beklagar samtidigt att utredningen lagts ner i förtid. Eftersom det finns så mycket i behov av förändring hade utredningen lätt kunnat arbeta till december tillsammans med marknadens aktörer för att ytterligare slipa på bästa möjliga åtgärder. Vi hoppas att regeringen stärker sin bostadspolitik, och inte hänger upp hela ungas framtid på hyresgarantier.
—————————————————————————
Nätverket Jagvillhabostad.nu är ett politiskt obundet nätverk som främst fungerar som en plattform för unga vuxna som tröttnat på bostadsbristen.

Kontaktperson:
Sofia Larsson, Projektledare Jagvillhabostad.nu
0703-01 61 01
info@jagvillhabostad.nu