Studenternas bostadsbrist minskar

Uppsala studentkår redovisade den 2 februari en rapport som kunde visa på ett trendbrott: studenternas upplevda bostadsbrist minskade markant från när undersökningen gjordes för två år sedan. Däremot arbetar fler studenter vid sidan om studierna för att klara sina kostnader.

När undersökningen gjordes år 2004 ansåg 90 procent av studenterna att det rådde bostadsbrist i den egna gruppen, idag är det bara drygt hälften som upplever det, enligt kårens vice ordförande Susanna Hansson.

Undersökningen visar också att det inte är någon hit att satsa på att bygga studentkorridorer. Studentgruppen ser allt mer heterogen ut och därmed krävs ett mer blandat bostadsutbud för olika livssituationer, skriver tidningen.

Men allt är inte guld och gröna skogar för studenterna, enligt undersökningen så tycker en majoritet att de betalar en för hög hyra för sitt boende.

Källa: Dagens Nyheter 5/2-07