Engagera dig i Stockholm!

Den 12 mars hade Jagvillhabostad.nu Stockholm lokalt årsmöte och beslutade om inriktningen på verksamheten i stan under 2007. Nu är det alltså läge att haka på nätverket för att vara med och driva arbetet under året. Högt på agendan står ombildningen av allmännyttan, att visa hur en krympande hyresmarknad påverkar unga negativt, liksom våra kommande byggprojekt.

Under årsmötet diskuterades mycket om hur Jagvillhabostad.nu ska engagera oss mot utförsäljningen av de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm. Anledningen till att nätverket vänder sig mot ombildningarna är enkel – den bostadsmarknad som majoriteten av våra medlemmar och många andra unga kan efterfråga kommer att krympa radikalt. Det fanns massor med idéer om hur vi ska arbeta med frågan under året.

Jagvillhabostad.nu har också flera byggprojekt igång i Stockholm, hyresrätter såväl som bostadsrätter är på tal. Sedan i våras har vi ett samarbete med Nyréns arkitekter och sedan i höstas kontakt med flera olika företag som vill planera och bygga bostäder med oss. Vill du vara med i det arbetet är det dags att engagera dig nu!

Och om du är intresserad av mer information eller att engagera dig i Stockholm kontakta Linn Matic på linn.matic@jagvillhabostad.nu eller på 070-2148300.