Bostadsbristen är politiskt hetstoff

Den senaste veckan har både majoriteten och oppositionen gjort utspel om hur de vill lösa bostadskrisen. Socialdemokraterna kritiserar i en ny rapport den borgerliga bostadspolitiken och menar att den ger stockholmare högre boendekostnader och brist på billiga hyresrätter, rapporterar Dagens Nyheter (19/11). Stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (m) svarar att socialdemokraterna har lika stor del i dagens situation som de borgerliga. Enligt Alvendal har alliansen i Stockholms stad som mål att bygga 15 000 nya bostäder under mandatperioden, varav 6000 hyresrätter, och presenterar i Svenska Dagbladet (14/11) en rad åtgärder för att målet ska uppnås.

Både majoritet och opposition ser prispress i byggbranschen som det viktigaste för att få fram vettiga bostäder till ett rimligt pris, och båda parter framhåller sänkta markpriser som en tydlig uppgift för kommunala politiker. Blocken är dock fortfarande till viss del oense om vilket övriga åtgärder för att sänka priserna. Carin Jämtin (s), oppositionsborgarråd i Stockholm, kräver återinförandet av statliga subventioner för att bygga billiga hyresrätter. Enligt P4 Stockholm (19/11) ser dock man dock inte från stadshusets sida några problem med de avskaffade subventionerna, utan vill hellre se en sänkt byggmoms för att få ned kostnaderna för nybyggnationer. 

Jagvillhabostad.nu välkomnar en livlig diskussion om vad som kan göras för att öka nybyggnadstakten, så att vi kan fortsätta bygga bort bostadsbristen. Ungas efterfrågan och synpunkter kan användas som förbättringsagenter för att öka uppfinningsrikedomen, kompetensen och kapaciteten hos byggbranschen. Vårt första byggprojekt, VillBo i Huddinge som invigdes för ett år sedan, erbjöd 31 lägenheter med Stockholms läns lägsta nyproduktionshyror. Det går alltså att bygga billigt redan nu! Läs mer om våra erfarenheter och synpunkter på byggmer.nu.