Nyheter

Lägg inte ner Boutredningen

“Jagvillhabostad.nu har precis träffat bostadsminister Mats Odell. Ministern är intresserad av att ta reda på mer fakta om ungas bostadssituation för att kunna skapa fler

Läs Mer »

Lägg inte ner Boutredningen

“Jagvillhabostad.nu har precis träffat bostadsminister Mats Odell. Ministern är intresserad av att ta reda på mer fakta om ungas bostadssituation för att kunna skapa fler

Läs Mer »

Slutreplik i Altinget

Rikta fokus mot de faktorer som på riktigt ger fler studenter möjlighet att bo och studera på ett bra sätt, skriver företrädare för Sveriges Arkitekter

Läs mer »

Debatt i Sydsvenskan

Rätten till bostad är stadgad i såväl FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som svensk grundlag, skriver Alexander Wilson van Deurs, jagvillhabostad.nu, och Ola Palmgren,

Läs mer »

Debatt i Altinget

Att försämra byggreglerna för studentbostäder ger inte fler bostäder, bara sämre sådana. Det skriver företrädare för Saco studentråd, jagvillhabostad.nu, Funktionsrätt Sverige samt Sveriges arkitekter och

Läs mer »