Nyheter

Senaste nytt om VillBo

Byggprojektet i Huddinge utanför Stockholm, VillBo, rullar vidare i rasande takt. Nu är husets ytterväggar klara, taket på och det är fullt möjligt att gå

Läs Mer »

Senaste nytt om VillBo

Byggprojektet i Huddinge utanför Stockholm, VillBo, rullar vidare i rasande takt. Nu är husets ytterväggar klara, taket på och det är fullt möjligt att gå

Läs Mer »

Slutreplik i Altinget

Rikta fokus mot de faktorer som på riktigt ger fler studenter möjlighet att bo och studera på ett bra sätt, skriver företrädare för Sveriges Arkitekter

Läs mer »

Debatt i Sydsvenskan

Rätten till bostad är stadgad i såväl FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som svensk grundlag, skriver Alexander Wilson van Deurs, jagvillhabostad.nu, och Ola Palmgren,

Läs mer »

Debatt i Altinget

Att försämra byggreglerna för studentbostäder ger inte fler bostäder, bara sämre sådana. Det skriver företrädare för Saco studentråd, jagvillhabostad.nu, Funktionsrätt Sverige samt Sveriges arkitekter och

Läs mer »