Nyheter

Alexander TV4 Ekonominyheterna 2023-05-22

Vi medverkar i TV4 Ekonominyheterna!

Igår kväll gästade vi TV4 Ekonominyheterna i ett inslag om den akuta bostadsbristen för unga. “Bostadsbristen i Sverige är enormt utbredd och påverkar hundratusentals unga,

Läs Mer »

Debatt på bostadspolitik.se

Förbundsordförande Alexander Wilson van Deurs debatterar på bostadspolitik.se och vill se politisk vilja och åtgärder på alla politiska nivåer för att bryta boendesegregationen. Boendesegregationen som

Läs Mer »

Debatt i Uppsala Nya Tidning

Trots stort folkligt motstånd, önskar sig regeringspartierna marknadshyror, skriver Ola Palmgren och Alexander Wilson van Deurs. Sverige går mot en allvarlig lågkonjunktur som kommer att

Läs Mer »

Replik i Dagens Nyheter

Förbundsordförande Alexander Wilson van Deurs skriver replik i Dagens Nyheter; marknadshyror bygger inga nya bostäder – det krävs statliga ekonomiska resurser och styrmedel för att

Läs Mer »

Krönika på bostadspolitik.se

Förbundsordförande Alexander Wilson van Deurs skriver krönika på bostadspolitik.se och konstaterar att alla parter kämpar för sina egna intressen. ”Det är inget konstigt med det; det

Läs Mer »

Slutreplik i Altinget

Rikta fokus mot de faktorer som på riktigt ger fler studenter möjlighet att bo och studera på ett bra sätt, skriver företrädare för Sveriges Arkitekter

Läs mer »

Debatt i Sydsvenskan

Rätten till bostad är stadgad i såväl FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som svensk grundlag, skriver Alexander Wilson van Deurs, jagvillhabostad.nu, och Ola Palmgren,

Läs mer »

Debatt i Altinget

Att försämra byggreglerna för studentbostäder ger inte fler bostäder, bara sämre sådana. Det skriver företrädare för Saco studentråd, jagvillhabostad.nu, Funktionsrätt Sverige samt Sveriges arkitekter och

Läs mer »